تبلیغات
راهنمایی فیاض بخش باغکومه
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!
نمونه سئوالات جغرافیای سال سوم راهنمایی

                                    نمونه سئوالات جغرافیای سال سوم راهنمایی                                    نمونه سئوالات جغرافیای سال سوم راهنمایی


جغرافی سوم

 

                                                                                                                     

 • کره ی جغرافیایی چه اطلاعاتی در اختیار ما می گذارد ؟ ( درس 1)                                                                                                       
 • عیب کره ی جغرافیایی چیست ؟
 • برای مشاهده ی دقیق تر پدیده های جغرافیایی از چه وسیله ای استفاده می کنیم ؟
 • نقشه را تعریف کنید ؟
 • برای تهیه ی نقشه از چه عکس هایی استفاده می کنند ؟
 • برای تهیه ی نقشه ، از کجا بایدبه پدیده ها نگاه کنیم ؟
 • از یک کوه به چه صورت نقشه تهیه می کنند ؟
 • اطلس چیست ؟
 • نقشه و کره چه تفاوت و چه شباهتی به هم دارند ؟
 • چه اطلاعاتی را به کمک نقشه، بهتر بدست می آوریم ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مقیاس نقشه را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید ؟  ( درس 2)
 • در مقیاس1000000 /1  هر سانتی متر روی نقشه ، چند کیلومتر در طبیعت است ؟
 • رودی که عرض آن 100 متر است بر روی نقشه 10 سانتی متر دیده می شود، مقیاس این نقشه را مشخص کنید ؟
 • در نقشه ای با مقیاس250000/1   فاصله ی شمال تا جنوب تهران 150 سانتی متراست ، این فاصله چند کیلومتر است ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 • انواع عکس های جغرافیایی را نام ببرید ؟ ( درس 3 )
 • انواع وسایل مطالعه در جغرافیا را نام ببرید ؟ 
 • جغرافی دانان از عکس های ماهواره ای چه استفاده ای می کنند ؟
 • معروف ترین مدل در آموزش جغرافیا ، چه وسیله ای است ؟
 • کار اصلی نمودارها و جدول ها چیست ؟
 • درچه صورت نمودارها ارزش بیشتری دارند ؟
 • انواع نمودار ها را نام ببرید ؟
 • بهترین روش آموزش مفاهیم جغرافیا ، چیست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چه پدیده هایی را ناهمواری می نامند ؟ ( درس  )
 • آیا شکل ناهمواری ها دراثر مرور زمان ثابت است ؟ توضیح دهید؟
 • پیکر شناسان زمین در باره ی چه موضوعی مطالعه و تحقیق می کنند ؟
 • ناهمواری را تعریف کنید ؟
 • مراحل فرسایش را نام ببرید ( تعریف فرسایش)
 • هریک از اصطلاحات قلّه ، یخچال ، پیچان رود، دشت و تپه ی ماسه ای را تعریف کنید ؟
 • چه عواملی باعث تغییر شکل ناهمواری ها می شود ؟
 • عوامل تغییر شکل دهنده ی ناهمواری ها، در کوهستان کدامند ؟ 
 • عوامل تغییر شکل دهنده ی ناهمواری ها در بیابان کدامند ؟
 • علّت وزش بادهای شدید در بیابان ها چیست ؟
 • عوامل تغییر شکل دهنده ی ناهمواری ها در سواحل کدامند؟
 • تغییر شکل ناهموار ها در کجا با سرعت بیشتری انجام می گیرد ؟ چرا؟
 • انسان با چه اقداماتی باعث تغییر شکل ناهمواری ها می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • رسوب و رسوب گذاری را تعریف کنید ؟  ( درس 5)
 • چین خوردگی های زاگرس ، البرز و هیمالیا چگونه بوجود آمده اند؟                                                                           
 • دو قسمت یک چین خوردگی را نام ببرید ؟                                                                                                                                                        
 • انواع چین خوردگی را نام ببرید ؟
 • گسل را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید ؟
 • چهار عامل بوجودآورنده ی کوهستان را نام ببرید؟ 
 • قلّه ی دماوند وکوههای شرق آفریقا هر یک در اثر کدام عامل ایجاد شده اند ؟    
 • باتولیت را تعریف کرده و دو نمونه از این پدیده را نام ببرید ؟
 • آیا پوسته ی زمین یک تکّه و به هم پیوسته است ؟شرح دهید.
 • رشته کوه های بستر اقیانوس ها چگونه به وجود می آیند ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • بهترین جا برای خروج مواد مذاب ( ماگما) از درون زمین کجاست؟ (درس 6)
 • از دهانه ی یک آتشفشان فعّال، چه چیزهایی خارج می شود ؟
 • آتشفشان های بستر اقیانوسی ، چه پدیده ای را ایجاد می کنند ؟ مثالی بزنید ؟
 • چه پدیده هایی در اطراف آتشفشان نیمه فعّال، نشان دهنده ی فعالیت های درونی زمین است ؟  
 • زلزله چگونه و در در کدام قسمت های پوسته ی زمین روی می دهد ؟
 • بیشتر زمین لرزه هاوآتشفشان ها  در چه مناطقی از پوسته ی زمین روی می دهند ؟
 • کشور ایران از نظر زلزله خیز بودن در چه وضعیتی قرار دارد ؟ تو ضیح دهید ؟
 • زمین لرزه ها در سطح زمین چه تغییراتی ایجاد می کنند ؟
 • وسیله ی ثبت قدرت و محل وقوع زلزله چه نام دارد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • حرکت آب ها در روی ناهمواری ها به چند صورت انجام می گیرد ؟ ( درس 7 )
 • سفره ی آب های زیر زمینی ( آبخوان) را تعریف کنید ؟
 • دریاچه ها چگونه تشکیل می شوند و انسان از آنها چه استفاده هایی می کند ؟
 • میزان نفوذ آب در درون زمین به چه عواملی بستگی دارد ؟ توضیح دهید ؟
 • علّت نفوذ آب در زمین چیست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • رود چگونه به وجود می آید و به چند صورت جاری می شود ؟  ( درس 8 )
 • منبع تأمین آب رودهای فصلی چه چیزهایی هستند ؟
 • منبع تأمین آب رودهای دائمی چه چیزهایی هستند ؟
 • هریک از مفاهیم ، رودخانه و مصب رود را تعریف کنید ؟
 • آب دهی (دبی رود) را تعریف کنید ؟
 • رودی با عرض 100 متر و عمق 2   متر   ، با سرعت 3  متر در ثانیه حرکت می کند ، دبی این رود چقدر است ؟
 • هریک از اصطلاحات ، حوضه ی رود و خط تقسیم آب را تعریف کنید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • سیل چه زمانی جاری می شود ؟ ( درس9 )
 • سیلاب ها چگونه باعث فرسایش خاک می شوند  شرح دهید ؟
 • در چه صورت فرسایش خاک و سرعت حرکت سیلاب بیشتر می شود ؟
 • سه قسمت یک سیلاب را نام ببریدو در شکل مقابل نیز آنها را مشخص کنید  ؟                                                                
 • برای جلوگیری از خطر سیلاب چه کارهایی می توان انجام داد ؟                                                                                                                                                                         
 • شکل دره ی جوان و دره ی پیر را رسم کنید ؟                                                       
 • جلگه های آبرفتی چگونه تشکیل می شوند ؟
 • دلتا چگونه و در کدام بخش رود تشکیل می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 • چه مقدار از سطح زمین را آب و چه مقدار خشکی فرا گرفته است ؟  ( درس 10 ) 
 • بزرگترین اقیانوس زمین کدام است و بزرگی آن چقدر است ؟
 • علت وجود نمک در آب اقیانوس ها و دریاها چیست ؟
 • مهمترین نمک و گاز موجود در آب اقیانوس ها کدامند ؟
 • انواع حرکات آب دریاها را نام ببرید ؟
 • جزر و مدرا تعریف کرده و علت بوجود آمدن آن را شرح دهید ؟
 • چرا خورشید کمتر از ماه بر جزر و مد تاثیر می گذارد ؟
 • در چه زمانی مد قوی ایجاد می شود  شرح دهید ؟
 • علت ایجاد جریان های دریایی چیست شرح دهید ؟
 • علت بوجود آمدن موج در دریاها را توضیح دهید ؟
 • حرکت آب دریا ( موج ) در کناره ی دریا و وسط دریا چگونه است ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • هوا را تعریف کنید ؟ ( درس 11 )
 • آب و هوا را تعریف کنید ؟
 • هوا و آب وهوا چه تفاوت هایی با هم دارند ؟
 • عوامل موثر در آب و هوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید ؟  
 • تاثیر عرض جغرافیایی بر آب و هوا را شرح دهید ؟
 • فاصله از دریا چه تاثیری بر آب و هوا دارد؟ شرح دهید ؟
 • تاثیرات باد بر آب و هوا را شرح دهید ؟
 • دمای هوا با هر 1000 متر ارتفاع چه تغییری می کند ؟
 • درشهر A  با ارتفاع 4500 متری از سطح دریا ، دما 24+ درجه است ، در شهر B با ارتفاع 1500 متری دما چند درجه است ؟
 • جریانهای دریایی چه تاثیری بر آب و هوای مناطق اطراف خود دارند ؟
 • کدام فعالیت های انسان باعث افزایش دمای هوا می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • زیست بوم را تعریف کنید ؟ ( درس12)
 • انسان با چه اقداماتی زیست بومها را مورد تجاوز قرار داده وآنها را تخریب می کند؟
 • حفاظت از گیاهان و جانوران ( زیست بومها ) چه تاثیری در زندگی ما دارد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 • بیشتر جمعیت زمین در کدام نیمکره ساکن هستند ؟  (  درس 14 )
 • مناطق پرجمعیت زمین را نام ببرید ؟
 • عوامل جذب جمعیت را نام ببرید؟
 • عوامل دفع جمعیت را نام ببرید ؟
 • مهاجرت را تعریف کنید ؟
 • دلایل اقتصادی مهاجرت را بیان کنید ؟
 • دلایل سیاسی مهاجرت را ذکر کنید ؟                                                                                                                              
 • دلایل طبیعی مهاجرت را نام ببرید                                                                                                                                                                                           
 • انواع مهاجرت را نام ببرید ؟                                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                              

 • روستاهاازنظر پراکندگی خانه ها به چند صورت دیده می شوند توضیح دهید( درس 15)
 • عوامل مؤثر در پیدایش روستاها را نام ببرید؟
 • دلایل شکل گیری روستاهای متمرکز و پراکنده را بنویسید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • اولین شهرها در چه مناطقی بوجود آمدند ؟  (درس16)
 • در گذشته کدام شهرهای ایران شهرت جهانی داشتند ؟
 • یکی از آشکارترین تفاوت شهر با روستا در چیست ؟
 • چه عواملی باعث رشد شهرها می شود، نام ببرید ؟
 • هر یک از شهرهای اصفهان  کرمانشاه  تهران  مشهد و قم در اثر کدام عامل رشد نموده اند ؟ 
 • یکی از مهمترین مشکلات شهرهای بزرگ امروزی چیست؟ توضیح دهید ؟
 • مهمترین منابع آلوده کننده ی محیط شهرها را نام ببرید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • جهت یابی به کمک خورشید چگونه انجام می گیرد ؟  ( درس17)
 • خورشید در چه سمتی طلوع و در چه سمتی غروب می کند ؟
 • در چه هنگام سایه ی اجسام به حداقل می رسد و امتداداین سایه در نیمکره ی شمالی چه جهتی را نشان می دهد ؟
 • ساده ترین روش جهت یابی چیست توضیح دهید ؟
 • جهت یابی در شب به کمک کدام ستاره انجام می گیرد ؟
 • جهت قبله در ایران به سمت کدام جهت جغرافیایی است ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مدار ها را تعریف کرده و نام بزرگترین مدا را بنویسید ؟  ( درس 18 )
 • اگر از استوا تا قطب شمال مدارها با فاصله ی 2 درجه رسم شوند چند مدار خواهیم داشت ؟
 • نصف النهارها را تعریف کنید ؟
 • چگونگی تعیین نیمکره ی غربی و شرقی را توضیح دهید ؟
 • مختصات جغرافیایی یک نقطه یعنی چه ؟
 • عرض جغرافیایی هر نقطه یعنی چه شرح دهید ؟
 • طول جغرافیایی هر نقطه  یعنی چه شرح دهید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • حرکت وضعی زمین چیست و چه نتیجه ای از آن حاصل می شود ؟( درس 19)
 • حرکت انتقالی زمین چیست و جه نتیجه ای از آن حاصل می شود ؟
 • سال شمسی و سال رسمی و سال کبیسه را توضیح دهید ؟
 • فصلها چگونه بوجود می آیند  شرح دهید ؟
 • علت گرمی تابستان و سردی زمستان در چیست شرح دهید ؟
 • محور زمین چند درجه انحراف داشته و چه نتایجی از این انحراف محور حاصل شده است ؟
 • فصلها در دو نیمکره چگونه هستند ؟

                                                                           پایان    

 <جمعه 5 آبان 1391  02:37 ق.ظ  شمس کیا