تبلیغات
راهنمایی فیاض بخش باغکومه
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!
نمونه سوالات مهم اجتماعی نوبت اول پایه سوم راهنمایی

اجتماعی سوم                                                                                                  

 

 • راههای رفع نیاز انسان در گذشته و حال را با یک دیگر مقایسه کنید ؟  (درس 1 )                                                                                   
 • مردم با کدام مؤسسات بطور مستقیم سر و کار ندارند ؟
 • مؤسسات یک جامعه را با اعضای بدن انسان مقایسه کنید ؟
 • با ذکر نام دو مؤسسه استقلال در وظیفه ی هر یک را توضیح دهید ؟
 • هدف مشترک تمامی مؤسسات جامعه چیست ؟
 • آیا مؤسسات جامعه با یک دیگر ارتباط دارند ؟ چگونه ؟
 • با ذکر یک مثال توضیح دهید که اگر مؤسسه ای در انجام وظایف خود کوتاهی کند ، چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مؤسسات چه زمانی بهتر می توانند نیازهای ما را برطرف سازند ؟ ( درس 2 )
 • برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه مردم و مؤسسات چه وظایفی دارند ؟
 • اگر کارمندی در انجام وظایف خود کوتاهی کند چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد ؟
 • اگر بین مؤسسات هماهنگی نباشد مردم با چه مشکلاتی روبه رو خواهند شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • 12-چه مؤسسه ای وظیفه ی ایجاد نظم و هماهنگی میان مؤسسات جامعه را برعهده دارد ؟ ( درس 3)
 • چه زمانی نظم وهما هنگی در جامعه بر قرار می شود ؟
 • نیاز جامعه به حکومت شبیه نیاز بدن به کدام عضو خود است ؟
 • 15  جامعه ی بدون حکومت ، با چه مشکلاتی روبه رو خواهد شد ؟
 • 16  از وظایف مشابه همه ی حکومت ها ، چهار مورد را نام ببرید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • 17- حکومت هماهنگی بین مؤسسات را به چه وسیله بوجود می آورد ؟ ( درس 4)
 • هنجار را تعریف کرده و دونوع هنجار را با مثال نام ببرید ؟
 • قانون را تعریف کنید؟
 • جامعه ی بدون قانون را توصیف کنید ؟
 • چند نمونه از کارکردهای و فواید وجود قانون را بیان کنید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • تنوع حکومتها به چه عواملی بستگی دارد ؟ ( درس 5 )
 • مهمترین ملاک طبقه بندی نوع حکومتها  چیست ؟
 • هدف اصلی در حکومت الهی چیست ؟
 • چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران هم مردمی است و هم  الهی ؟
 • حکومت الهی چه ویژگی هایی دارد ؟
 • ارکان اصلی حکومت ما را نام ببرید ؟
 • چرا حکومت ما از نوع ولایت فقیه است ؟
 • قوه ی مقننه چه وظیفه ای دارد و دو رکن آن کدامند ؟
 • 30  شورای نگهبان از چند نفر تشکیل شده است و وظیفه ی مهم آن چیست ؟
 • قوه ی مجریّه چه وظیفه ای دارد و رئیس آن چه مقامی است ؟
 • مهمترین رکن حکومت اسلامی ما کدام رکن است ؟
 • راههای نظارت رهبر بر کار قوای سه گانه را بیان کنید ؟
 • مجلس خبرگان از چه کسانی تشکیل شده است و وظیفه ی آن چیست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده است وآنها چگونه به مجلس راه می یابند ؟ ( درس 6 )
 • هیئت رئیسه ی مجلس چگونه انتخاب می شوند و چه وظیفه ای دارند ؟                                                                                                                                                    
 • کار اصلی نمایندگان مردم در مجلس چیست و کمیسیون در مجلس چه مفهومی دارد ؟                                                                                                               
 • برای تبدیل هر پیشنهاد به قانون چند مرحله در قوّه ی مقننه، طی می شود ؟ شرح دهید ؟                                          
 • وظایف و اختیارات مجلس را نام ببرید ؟
 • مراحل انتخاب وزیر را شرح دهید ؟
 • نمایندگان مجلس از عملکرد چه کسانی می توانند سئوال کنند ؟
 • استیضاح چیست ؟ شرح دهید ؟
 • تحقیق و برّرسی از سازمان ها و مؤسسات کشور توسّط مجلس، با چه هدفی صورت می گیرد ؟
 • قانون گذاری در زندگی مردم چه نقشی دارد ؟
 • مردم برای تشکیل یک مجلس قوی و توانا چه کارهایی می توانند انجام دهند ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری چه مقامی است ؟ ( درس 7)
 • دولت را تعریف کرده و وظیفه ی آن را بگویید ؟
 • رئیس جمهور برای چه مدت انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی برای چند دوره بلا مانع است ؟
 • مهمترین وظایف رئیس جمهور را نام ببرید ؟
 • مسئول اجرای قانون اساسی کیست و او این مسئولیت را چگونه انجام می دهد؟
 • رئیس جمهور چه زمانی می تواند توافقنامه های بین المللی را امضاء کند ؟
 • هیئت دولت از چه کسانی تشکیل شده است و در باره ی چه موضوعاتی بحث می کنند ؟
 • درغیاب رئیس جمهور چه کسی مسئول تشکیل جلسات هیئت دولت است ؟
 • کدام سازمان ها مستقیماً زیرنظر رئیس جمهور قرار دارند ؟
 • مسئولیت رئیس جمهور در برابر قانون اساسی را با وظیفه ی شورای نگهبان در این باره با هم مقایسه کنید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چه مرجعی بر اجرای قوانین نظارت می کند ؟ ( درس 8)
 • قوّه ی قضائیّه برای اجرای کامل قوانین و بر قراری عدالت اسلامی در میان مردم ، چه وظایفی دارد ؟
 • قوّه ی قضائیّه برای عدالت و آزادی های مشروع در جامعه چه وظیفه ای دارد ؟
 • قاضی باید چه صفاتی داشته باشد ؟
 • وکیل مدافع در دادگاه چه نقشی دارد ؟
 • کدام وزارتخانه زیر نظر قوّه ی قضائیّه است ؟
 • دادگاه ها زیر نظر چه مرجعی هستند ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • رهبری جمهوری اسلامی ایران برچه پایه ای استوار است ؟ ( درس 9)
 • ولایت به چه معناست و از نظر معتقدان به دین تنها چه کسی می تواند بر انسان ولایت داشته باشد ؟
 • درروزگار غیبت امام زمان(عج) رهبری مسلمانان برعهده ی چه کسی باید باشد و این نوع حکومت چه نام دارد؟
 • اگر رهبر جامعه ی اسلامی ، فقیه نباشد چه مشکلاتی پیش خواهد آمد ؟
 • رهبر جمهوری اسلامی ایران چه وظایفی دارد ؟
 • رهبر، جهت کلی نظام جمهوری اسلامی را چگونه تعیین می کند ؟
 • چرا فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح بر عهده ی رهبری گذاشته شده است ؟
 • رهبری مشکلاتی را که از راههای عادّی حل نمی شود را چگونه حلّ می کند ؟
 • عفو یاتخفیف  مجازات محکومان( پس از معرّفی رئیس قوّه ی قضائیّه) توسط چه کسی انجام می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مردم یک کشور چگونه می توانند بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود حاکم شوند ؟    ( درس 10 )                                                                                                                                                                               
 • انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه انجام می گیرد ؟                                                                                                  
 • تعداد نمایندگان هر شهر به چه عاملی بستگی دارد ؟                                                                                                                                                   
 • آیا در کشورهای غربی اقلّیّت های مذهبی برای خود نماینده ای در مجلس دارند ؟ در ایران چطور ؟         
 • مردم چگونه می توانند بر تصمیمات مجلس نظارت داشته باشند ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • نشانه ی حاکمیّت مردم یک کشور بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش چیست؟ ( درس 11) 
 • مردم چگونه می توانند بر کار وزیران نظارت کنند ؟
 • مردم چگونه می توانند در فعالیّت های دولت مشارکت داشته باشند ؟
 • سئوال یا مشکل خود را از چه راه هایی می توانیم با رئیس جمهور در میان بگذاریم ؟
 • آیا می توان بر حکم قاضی اعتراض کرد ؟
 • رابطه ی مردم با  رهبری کشورمان با رابطه ی مردم دیگر کشورها با رهبرانشان را باهم مقایسه کنید ؟
 • وسیله ی ارتباطی مردم هر استان با رهبری چه کسی است و او توسّط چه کسی منصوب می شود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • آیا همه ی انسانها، یکسان فکر می کنند ؟ چرا ؟ ( درس 12)
 • چگونه در یک جامعه ی اسلامی با وجود اندیشه های متفاوت ، می توان وحدت بوجود آورد ؟
 • در یک جامعه ی اسلامی مردم در چه شرایطی زندگی می کنند ؟
 • یک نامزد انتخاباتی کا دارای اخلاق انتخاباتی مناسبی است ، چه صفاتی دارد ؟ 
 • چند نمونه از اخلاق انتخاباتی را که از سوی مردم باید رعایت شود را نام ببرید ؟
 • اگر یک نامزد انتخاباتی یا طرفداران او اخلاق انتخاباتی مناسبی نداشته باشند چه مشکلاتی بوجود خواهد آمد ؟
 • چه زمانی یک انتخابات خوب و سالم برگزار خواهد شد ؟ شرح دهید ؟
 <جمعه 5 آبان 1391  02:41 ق.ظ  شمس کیا