تبلیغات
راهنمایی فیاض بخش باغکومه
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!
سئوالات نوبت اول سال دوم راهنمایی

 سئوالات نوبت اول سال دوم راهنمایی

1-  ابوبکر چگونه به خلافت رسید .

2- ابوبکر چند سال خلافت کرد . 2 سال

3- مهم ترین پایگاه رومیان کجا بود. شام

4- اقدامات مهم عمر را بنویسید . حمله به ایران تصرف شام و فلسطین و مصر –ساخت دیوان و تاریخ هجری

5- در زمان عمر چه نواحی فتح شد . مصر – ایران و فلسطین وشام

6- عمر چه کسانی را برای خلافت بعد از خود در شورا  قرار داد . علی –عثمان و عبدالرحمن

7- منشی عثمان که بود . مروان حکم

8- مردم کدام نواحی علیه عثمان شورش کرده بودند.مصر عراق کوفه بصره

9-   علی (ع)  در زمان خلافت دچار چه مشکلاتی بودند . عه ای به ناحق اموال نامشروع جمع کرده بودند . حاکمان نالایق حکومت می کردند – بین عرب و غیر عرب فرق قائل می شدند

10- کدام قسمت از ایران در زمان عثمان فتح نشد . سواحل دریای خزر

11- جنگ های علی را بعد از خلافت نام ببرید . جمل-نهروان - صفین

12- چرا علی (ع) کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد ؟ چون موقعیت مناسبی بین ایران و شام و حجاز داشت و می خواست بخصوص به شام نزدیک باشد

13- سردار سپاه امام علی که بود ؟ مالک اشتر

14- فرمانده سپاه امام حسن را نام ببرید . عبیدا.. عباس

15- شرایط صلح امام حسن با معاویه را نام ببرید . خود را امیرالمؤمنین ننامد و برای خود جانشین تعیین نکند .

16- آخرین اقدام معاویه برای تبدیل خلافت به سلطنت چه بود .  جانشینی فرزندش یزید

17-کدام نواحی بدنبال قیام امام حسین علیه بنی امیه قیام کردند . ایران عراق-  مدینه - مکه

18- بی رحم ترین مأ مور بنی امیه که بود حاکم کجا بود .حجاج ابن یوسف –ایران وعراق

19- مهم ترین علت سقوط بنی امیه را نام ببرید .قیام امام حسین

20- اقدامات مهم منصور عباس کدام بود . ساخت بغداد- قتل ابومسلم –شهادت امام جعفر صادق

21- علت اصلی قدرتمندی عباسیان در زمان هارون چه بود / خاندان برمکیان

22- کدام امام شیعه توسط هارون به شهادت رسید . امام موسی کاظم

23- هدف های مأ مون از ولیعهد کردن امام رضا (ع) چه بود ؟

24- دو دلیل ضعف عباسیان را نام ببرید .

25-اولین حکومت مستقل ایر انی بعداز اسلام چه نام داشت . طاهریان

26- امیر به چه کسی گفته می شد .

27- آخرین امیر طاهری که بود و بدست چه کسی از بین رفت .محمد طاهر بدسا یعقوب لیث

28- عیاران به چه گروهی می گفتند .

29- دو وزیر و دو دانشمند زما ن سامانیان را نام ببرید بلعمی و جیهانی – ابوعلی سینا – ابوریحان بیرونی

30- سپهسا لا ران چه کسانی بودند و چرا ساما نیان را ضعیف ساختند .

31- مازیار و بابک هر کدام در کجا قیام کردند . آذربایجان – مازندران (طبرستان )

32-. در باره قیام بابک توضیح دهید .

33- شاعر معروف زمان سامانی که بود . رودکی

34- پایتخت حکومت های طاهری  نیشابور.. سامانی بخارا... و صفاری کجا بود ..... زرنگ

35-علت اصلی مشکلات سامانیان چه بود ؟ دخالت های سپهسالاران

36- مشهور ترین سران علویان را نام ببرید (داعی کبیر و ناصر کبیر )

37- از انقراض علویان کدام سلسله ها بوجود آمد ؟ آل زیار و آل بویه

38- مؤ سس آل زیار که بود و کجا ها را تصرف کرد . مرداویج

39- چرا آل بویه به بغداد حمله کرد و این حمله چه نتیجه ای داشت ؟چون دشمن عباسیان بودند – احمد به بغداد حمله کرد و خلیفه را به زندان انداخت و تا کی قرن خلفای عباسی از آل بویه اطاعت می کردند 

40- مشهور ترین امیر دیلمی که بود و چه اقداماتی انجام داد ؟ عضدالدوله – ساخت بند امیر بر رودخانه کر – بیمارستان عضدی در بغداد .

 <جمعه 5 آبان 1391  02:45 ق.ظ  شمس کیا