تبلیغات
راهنمایی فیاض بخش باغکومه
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!
سوالات درس های اول تا سوم جغرافیا سوم راهنمایی

سوالات زیر برای آزمون مهرماه درسهای اول تا سوم جغرافیا سوم راهنمایی در نظر گرفته شده است

می توانید نسخه pdf  را دانلود نمایید

1.گاهی درکنار نقشه خطوطی تیره و روشن مانند خط کش می بینیم اینها مقیاس.................. هستند.1نمره

2. کتابی که مجموعه ای از نقشه ها در آن جمع آوری شده باشد ................ نام دارد.1نمره

3. برای تهیه نقشه باید از بالا و به صورت مایل به پدیده های روی زمین نگاه کرد. انمره      ص          غ

4.نمودارهای جغرافیایی هرچه ساده تر باشند ارزش کمتری دارند. 1نمره                           ص           غ

5.کدام یک از موارد زیر از کاربردهای عکس های ماهواره ای است؟انمره

الف: پیش بینی حوادثی مانند طوفان                         ب: تهیه نقشه های جغرافیایی

ج:دادن اطلاعات جدید از سطح کره ی زمین              د: همه ی موارد

6.از نمودارها و جدول ها در جغرافیا چه استفاده ای می شود؟1نمره

الف: نشان دادن یا مقایسه اطلاعات                      ب:مشابه سازی و آزمایش پدیده ها در مقیاس کوچک

ج:آموختن اسامی و اصطلاحات جغرافیایی            ج: تأمین نیاز به مشاهده ی مستقیم

7. اگر بخواهید یک نقشه را توجیه کنید،چگونه این کار را انجام می دهید؟1نمره

8.روبروی هرعبارت بنویسید کدام اطلاعات از کره جغرافیا و کدام از نقشه بهتر به دست می آید؟2نمره

کروی بودن زمین ................................                محل دقیق پدیده ها ........................................

شکل واقعی قاره ها ..............................                جزئیات پدیده های روی زمین.........................

9.از یک روستا دو نقشه با مقیاس متفاوت   115000 و 11500000 تهیه شده است.در کدام نقشه مساحت بیشتری دیده می شود؟5/نمره        درکدام نقشه ،جزئیات را بهتر می توان دید؟5/ نمره

10.در نقشه ای از استان فارس با مقیاس  111000000 فاصله ی مستقیم داراب تا جهرم 10 سانتی متر است

فاصله ی واقعی این دو شهر چند کیلومتر است؟ 1نمره

11.منظور از فرهنگ های جغرافیایی چیست؟1نمره

12.راهنمای نقشه چه استفاده ای دارد؟1نمره

12.با استفاده از اطلاعات جدول زیر یک نمودار ستونی ترسیم نمایید. 2نمره

ماه های سال

بارش باران به میلی متر

فروردین

         45

اردیبهشت

         30    

خرداد

         25

تیر

         20

مرداد

         35

شهریور

         60

جدول میانگین بارش شش ماهه در ایستگاه برنج آمل


لینک دانلود  آزمون مهرماه(درس های اول تا سوم) جغرافیا سوم راهنمایی

 <جمعه 5 آبان 1391  02:58 ق.ظ  شمس کیا