تبلیغات
راهنمایی فیاض بخش باغکومه
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!
سوالات تاریخ پایه سوم راهنمایی
سوالات تاریخ پایه سوم راهنمایی
 اوضاع ایران قبل از تشکیل دولت صفویان ( بعداز تیموریان) چگونه بود شرح دهید ؟ ( درس1)                                                
 • در اواخر قرن نهم هجری کدام دشمنان خارجی به ایران حمله می کردند ؟
 • قبل از تشکیل دولت صفویان ، میان مردم ایران تفرقه ی شدیدی بود ، علت این تفرقه چه بود ؟
 • مؤسّس صفویان که بود و مهمترین طرفداران آنها چه گروهی بودند و چه مذهبی داشتند ؟
 • اقدامات شاه اسماعیل صفوی را نام ببرید ؟
 • جنگ چالدران بین چه کسانی بود و چرا این جنگ را چالدران نامیدند ؟
 • علّت شکست سپاه صفوی در جنگ چالدران چه بود ؟
 • جانشین شاه اسماعیل صفوی که بود و اوضاع کشور به هنگام به پادشاهی رسیدن وی چگونه بود ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • سلسله ی صفوی را چه کسی تأسیس و چه کسی تثبیت و چه کسی قدرتمند ساخت ؟   (درس 2)
 • شاه عباس با چه حیله ای توانست عثمانی ها را شکست دهد ؟
 • شاه عباس از تجربه ی شکست چالدران چه عبرتی آموخت و برای جبران آن چه کرد ؟
 • یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس چه بود ، شرح دهید ؟
 • دو علّت همکاری انگلیسی ها با ایرا ن در جنگ با پرتغالی ها چه بود ؟
 • دلایل ضعف و سپس سقوط سلسله ی صفوی را بنویسید ؟
 • سقوط دولت صفوی در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد ، توضیح دهید ؟
 • پایتخت صفویان چه شهری بود و هنرهای مهم این دوره را نام ببرید ؟
 • دانشمندان دوره ی صفوی را نام ببرید ؟
 • عوامل رونق تجارت در دوره ی صفوی را نام ببرید ؟
 • مهمترین کارخانه های دوره ی صفوی را نام ببرید ؟
 • دو علت تمایل اروپائیان به داشتن رابطه با ایران در دوره ی صفوی را بگوئید ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چرا نادر در ابتدا به شاه تهماسب دوم پیوست و سردار سپاه او شد ؟  ( درس 3 )
 • نادر در چه جنگی اشرف افغان را شکست داد ؟
 • چرا نادر ، شاه تهماسب دوم را از سلطنت برکنار کرد ؟ 
 • تصمیم شورای دشت مغان چه بود شرح دهید ؟
 • نادرشاه چند سال پادشاهی کرد و چه مناطقی را فتح نمود ؟
 • مهم ترین فتح نادرشاه کجابود و چرابه آنجا لشکر کشی کرد ؟
 • پایتخت افشاریّه چه شهری بود و عاقبت نادرشاه راشرح دهید ؟ 
 • مؤسّس دولت زندیّه چه کسی بود و به جای عنوان پادشاه به خود چه لقبی داد ؟
 • پایتخت زندیّه چه شهری بود و چه آثاری از این دوره در این شهر باقی مانده است ؟
 • تنها جنگ خارجی دولت زندیّه چه جنگی بود ؟
 • اوضاع سیاسی ایران پس از مرگ کریم خان زند چگونه بود ، توضیح دهید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • قرون جدید به چه قرن هایی از تاریخ اروپا گفته می شود ؟  (درس 4 )
 • قرون جدید اروپا هم زمان با تاریخ ایران در چه دوره هایی بود ؟                                                                                                                                                              
 • در پی تحوّلات قرون جدید اروپا ، چه مذهب جدیدی و به رهبری چه کسی بوجود آمد ؟ 
 • تحولات مذهبی در اروپا باعث ایجاد چه جنگ هایی شد ؟
 • از تحولات صنعتی قرون جدید اروپا ، انقلاب صنعتی بود ، آن را شرح دهید ؟ 
 • رابطه ی انقلاب صنعتی با پیدایش و گسترش استعمارگری اروپائیان را شرح دهید ؟
 • تحوّلات سیاسی و اجتماعی قرون جدید اروپا را نام ببرید ؟
 • نخستین کشورهای استعمارگر اروپایی را نام ببرید ؟         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                    

 • قاجاریه ازچه طوایفی بودند و در کجا ساکن شدند ؟ ( درس 5 )                                                                                                  
 • چرا بعد از مرگ کریم خان زند، آغا محمدخان از شیراز فرار کرد ؟                                                                                 
 • آغا محمد خان چگونه توانست لطفعلی خان زند را شکست دهد ،شرح دهید ؟
 • حاج ابراهیم خان کلانتر چه نقشی در پیروزی آغامحمدخان قاجار بر زندیّه داشت ؟
 • مؤسّس قاجاریّه چه کسی بود و کجا را پایتخت خود قرار داد؟
 • جانشین آغامحمدخان قاجار چه کسی بود و چگونه بر تخت نشست ؟
 • جنگ های ایران و روسیّه در زمان کدام پادشاه قاجاریّه روی داد؟
 • در زمان فتحعلی شاه قاجار چه کسی بر فرانسه حکومت می کرد ؟
 • در قرارداد بین ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه ، تعهّدات دو طرف چه بودو سرانجام آن چه شد؟
 • در زمان فتحعلی شاه ، انگلستان به چند دلیل خواهان داشتن رابطه با ایران بود، نام ببرید؟
 • عهدنامه ی مفصّل بین ایران و چه کشوری بسته شد و تعهّدات دو کشور را در این قرارداد را شرح دهید ؟
 • علت و نتیجه ی جنگ اوّل ایران و روسیّه را شرح دهید ؟
 • علّت و نتیجه ی جنگ دوّم ایران و روسیّه را شرح دهید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • نخستین اقدام محمّدشاه در آغاز سلطنت چه بود ؟  (درس6 )
 • یکی از حوادث مهمّ زمان محمّدشاه چه بود و نقش انگلیسی ها در این واقعه را نیز بیان کنید ؟
 • هدف انگلیس و روسیّه در حمایت از فرقه های بابیگری و بهائیگری چه بود ؟
 • سید علی محمد باب چه ادّعاهایی کرد و مورد حمایت چه کشوری بود و عاقبت او چه شد ؟
 • جانشین محمدشاه که بود و صدراعظم معروف او چه کسی بود ؟
 • اقدامات امیرکبیررا نام ببرید ؟
 • سرنوشت امیرکبیررا شرح دهید ؟
 • قراردادپاریس بین ایران و چه کشوری بسته شدو موضوع آن چه بود ، شرح دهید ؟
 • افغانستان در زمان کدام پادشاه قاجاریّه از ایران جدا شد ؟
 • هدف ناصرالدین شاه از دادن امتیازات فراوان به بیگانگان چه بود ؟
 • امتیاز رویتر را شرح داده و چگونگی لغو آن را نیز بنویسید ؟
 • امتیاز تالبوت( توتون و تنباکو) چه بود و چگونگی لغو آن را نیز شرح دهید ؟
 • ناصرالدّین شاه توسط چه کسی کشته شد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • جانشین ناصرالدّین شاه که بود و در زمان او چه انقلابی روی داد ؟ ( درس 7)
 • حکومت مشروطه ی سلطنتی یعنی چه ، توضیح دهید ؟
 • نخستین جرقّه ی انقلاب مشروطه چگونه روشن شد ، شرح دهید ؟
 • در آغاز انقلاب مشروطه نخستین خواسته ی مردم چه بود ؟
 • رهبران انقلاب مشروطه چه کسانی بودند ؟
 • چه رویدادی باعث شد تا مظفّرالدّین شاه ، فرمان مشروطیّت را صادر کند ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • دلایل مخالفت روسیّه با انقلاب مشروطه را ذکر کنید ؟   ( درس  8)
 • بی اعتنائی محمدعلی شاه نسبت به مشروطه و نمایندگان مجلس چه زمانی آشکار شد ؟
 • محمدعلی شاه با فشار چه کسانی مجبور شد تا متمّم قانون اساسی مشروطیّت را امضاء کند ؟
 • محمدعلی شاه با چه بهانه ای و چگونه مشروطه خواهان را سرکوب کرد ؟
 • رهبران قیام مردم تبریز علیه استبداد محمدعلی شاه  ، چه کسانی بودند ؟
 • چرا شیخ فضل ا... نوری بعدها با مشروطیت مخالفت کرد ؟                                                                                                                                                                                                          
 • پیشنهادشیخ فضل ا... نوری بر قانون اساسی مشروطیّت چه بود ؟                                                                                                       
 • اقدام ناپسندمشروطه خواهان پس از فتح تهران چه بود ؟
 • قبل از اعدام شیخ فضل ا... نوری وی در پاسخ با درخواست پناهنده شدن به سفارت روسیّه ، چه گفت ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • در زمان عضدالملک مجلس برای حل مشکلات کشور ، چه تصمیمی گرفت ؟   ( درس 9 )     
 • عکس العمل روسیّه و انگلیس در برابر استخدام مورگان شوستر چه بود؟
 • چه کسی تهدید روسها مبنی بر اخراج شوستر از ایران را پذیرفت و حوادث بعد از آن را نیز شرح دهید ؟
 • چرا پس از تاج گذاری احمدشاه افراد سودجو توانستند قدرت را در دست بگیرند ؟
 • در زمان احمدشاه چه کسانی علیه بیگانگان قیام کردند ؟
 • یکی از حوادث مهم زمان آغاز سلطنت احمدشاه چه بود ؟
 • پیش از شروع جنگ جهانی اول اختلاف اصلی کشورهای اروپایی بر سر چه مسائلی بود؟
 • پیش از شروع جنگ جهانی اول چه کشورهایی از وضع موجود ناراضی بودند؟ 
 • دسته بندی کشورهای درگیر در جنگ جهانی اول را نام ببرید؟ 
 • جنگ جهانی اول چگونه آغاز شد ؟
 • وضع ایران در جنگ جهانی اول چگونه بود و چرا دولت قاجار نتوانست کاری از پیش ببرد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • سیاست جدید انگلستان در ایران پس از جنگ جهانی اول چه بود ، شرح دهید ؟(  درس10 )
 • چرا انگلیسی ها پس از جنگ جهانی اول ، قاجارها را برای اجرای سیاست جدید خود مناسب نمی دیدند ؟
 • اوّلین گام انگلیسی ها برای اجرای سیاست جدید خود در ایران ، چه اقدامی بود، شرح دهید ؟
 • چه عواملی زمینه ساز تغییر سلطنت از قاجاریّه به پهلوی بود ؟
 • تصمیم مجلس مؤسّسان در سال 1304 چه بود ؟
 • آیا رضاخان پس از رسیدن به سلطنت و پیش از آن نسبت به دین روش یکسانی داشت ، شرح دهید ؟
 • مدرّس چگونه به مجلس راه یافته بود و چرا مخالف رضاخان بود و رضاخان با او چه کرد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • دلایل پایدار نماندن صلح بعد از جنگ جهانی اوّل ( معاهده ی ورسای) چه بود ؟  ( درس 11)
 • رهبران آلمان وایتالیا در جنگ جهانی دوم چه کسانی بودند ؟
 • آلمان و ایتالیا پیش از شروع جنگ جهانی دوم ، کدام کشورها را عامل بدبختی خود می دانستند ؟
 • کدام کشور درگیر در جنگ جهانی دوم آسیب کمتری دید ؟ چرا ؟
 • دولت های محور در جنگ جهانی دوم چه کشورهایی بودند و این جنگ چگونه آغاز شد ؟
 • دولت های متّفقین در جنگ جهانی دوم چه کشورهایی بودند و کدام دسته پیروز شدند ؟
 • علّت برکناری رضاخان توسّط متّفقین در جنگ جهانی دوم را شرح دهید ؟
 • کدام شهرهای ژاپن در جنگ جهانی دوم توسّط آمریکائی ها بمباران  اتمی  شد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • رهبران سیاسی و مذهبی نهضت ملّی نفت ایران چه کسانی بودند؟  ( درس12 )
 • در آغاز نهضت ملّی نفت چه عاملی مصدّق و کاشانی را به هم نزدیک می کرد ؟
 • پیش از پیروزی نهضت ملی نفت ، صنعت نفت ایران در اختیار چه کشوری بود ؟
 • پس از ملی شدن صنعت نفت ایران ، انگلیس و شوروی چه مشکلاتی را برای دولت مصدق ایجاد کردند ؟
 • آیت ا... کاشانی در برابر نخست وزیری قوام السّلطنه چه واکنشی نشان داد ، شرح دهید ؟
 • علّت و نتیجه ی قیام مردم در سی ام تیر 31 را بیان کنید ؟
 • کودتای 28 مرداد سال 32 به دستور مستقیم چه کشوری و توسّط چه کسی و علیه چه کسی انجام شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چرا شاه تا قبل از سال 41  لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی  را مطرح نکرد ؟  ( درس 13 )
 • دو بند از لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی که هدف ضدّ دینی داشت را بیان کنید ؟
 • چگونگی حمله ی مأموران رژیم به مدرسه ی فیضیّه ی قم  را شرح دهید ؟                                                                                                                                                                                                    
 • امام خمینی (ره) پس از کشتار فیضیّه در چه مواردی امیر اسدا...علَم را بازخواست نمود ؟                                                                  
 • در محرّم سال 42 ساواک چه شرایطی را برای سخنرانان مذهبی تعیین کرد ؟
 • علّت قیام مردم تهران و ورامین در 15 خرداد سال 42 چه بود شرح دهید ؟
 • فجیع ترین جنایت رژیم در 15 خرداد سال 42 چه بود ؟
 • لایحه ی مصونیّت قضایی آمریکائیها ( کاپیتولاسیون ) توسّط کدام نخست وزیر به مجلس برده شد ؟
 • عکس العمل رژیم پس از مخالفت امام خمینی (ره) با لایحه ی کاپیتولاسیون چه بود ، شرح دهید ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 • حسنعلی منصور چرا و توسّط چه کسی به قتل رسید ؟  ( درس 14 )
 • اقدامات هویدا در جهت خدمت به بیگانگان و حفظ حکومت پهلوی را نام ببرید ؟ 
 • نام دو تن از روحانیّون مبارز که سالها در زندان رژیم بودند را بنویسید ؟
 • منطقه ی خلیج فارس از چند جهت برای آمریکا اهمیّت داشت ، توضیح دهید ؟
 • چه خطری منافع آمریکا را در خلیج فارس تهدید می کرد ؟
 • پس از قیام 15 خرداد 42 ، مبارزات علیه رژیم به چه اشکالی ادامه پیدا کرد ؟
 • مبارزات سیاسی علیه رژیم پس از قیام 15 خرداد 42 ، به چند صورت ادامه یافت ، نام ببرید ؟
 • چه کسانی در مبارزات فرهنگی علیه رژیم فعّالیّت می کردند ؟ چگونه ؟
 • چرا گروههای مسلّحانه نتوانستند مردم را علیه رژیم، با خود همراه سازند ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • چرا با هر تغییری در هیئت حاکمه ی آمریکا ، شاه ایران مجبور می شد سیاست های خود را تغییر دهد ؟  ( درس 15 )
 • چرا دولت مردان جدید آمریکا در سال 56 ، به سرکوب مردم و خشونت آشکار در کشورهای زیر سلطه ی خود معتقد نبودند
 • در آبان ماه سال 56 چه خبر دردناکی در ایران منتشر شد ؟
 • علّت قیام مردم قم در 19 دی سال 56 چه بود ، شرح دهید ؟
 • نماز عید فطر سال57 به امامت و سخنرانی چه کسانی برگزار شد ؟
 • امام خمینی ( ره ) پس از ترک عراق به کجا رفت ، توضیح دهید ؟
 • در 13 آبان سال 57 چه حادثه ای روی داد ، شرح دهید ؟
 • یکی از عظیم ترین اجتماعات مردمی در تاریخ انقلاب، چه واقعه ای بود ؟
 • آخرین نخست وزیر شاه که بود و شاه باچه هدفی او را نخست وزیر خود کرد ؟
 • امام خمینی (ره) پس از ورود به تهران به کجا رفتند و درآنجا چه فرمودند ؟
 • نخستین رئیس دولت موقّت انقلاب چه کسی بود ؟
 • روز ورود امام به ایران و روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه روزهایی است ؟
 • اوّلین نمازجمعه ی تهران به امامت چه کسی برگزار شد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • نخستین نیروی انتظامی مردمی با چه نامی و با چه هدفی و در چه زمانی تشکیل شد ؟ ( درس 16 )
 • مردم ایران پس از پیروزی بر رژیم شاه ، در چه تاریخی نوع حکومت کشور خود را تعیین کردند ؟
 • کدام نهادها پس از پیروزی انقلاب تشکیل شدند ؟
 • مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران چه بود ؟
 • استکبار جهانی چه توطئه هایی  را پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برای کشور ما ایجاد کردند ؟
 • چرا دانشجویان ، سفارت آمریکا را اشغال نمودند و عکس العمل آمریکا پس از این واقعه چگونه بود  ؟
 • از توطئه های امریکا علیه انقلاب ، تحریم اقتصادی بود ، در این باره توضیح دهید .
 • مهمترین و سخت ترین توطئه ای که دشمنان پس از پیروزی انقلاب ایجاد کردند چه بود و چند سال طول کشید ؟
 • رهبرمعظّم انقلاب در باره ی امام خمینی  چه فرموده اند ؟
 • آیت ا... خامنه ای قبل از رسیدن به رهبری ، چند سال رئیس جمهور بودند ؟
 • امام خمینی ( ره ) در چه تاریخی رحلت نمودند ؟
 <یکشنبه 5 آذر 1391  02:39 ق.ظ  شمس کیا